Dalens personale

Dalens personale er nøje udvalgt –  og vi er stolte af at have dem med på vores hold!
Vi betragter vores arbejde som noget af det vigtigste, der findes. Derfor skal det udføres af særligt dygtige mennesker.

Vi vægter personlighed og faglighed højt, og vi tager afsæt i vores værdier, når vi ansætter pædagogisk personale. Det pædagogiske personale er ansat i forskellige funktioner; teampædagoger, pædagoger om natten, studerende og øvrige funktioner.

Ledelse

Jesper Hundborg

Leder samt visitationsansvarlig
Uddannet Pædagog

Dir.tlf: 91 54 21 65
Mail: Jesper@opholdsstedetdalen.dk

Pædagogisk personale

Hvert barn er tilknyttet et pædagogiske team. Børnene kan få hjælp fra alle pædagoger, men det er sammen med pædagogerne fra teamet der aftales mål, indsatser mv. Temaet står for den primære kontakt til barnets forældre, skole og øvrigt netværk. Ved statusmøder med familierådgiver deltager der en teampædagog.

Alle teampædagoger har som minimum en bacheloruddannelse i pædagogik. De uddannes i metoden KRAP og deltager fast i kollegial supervision.

Teampædagoger

Dennis

Uddannet pædagog
Praktikvejlederuddannelse
KRAP uddannelse

Lisa

Uddannet pædagog

Thomas

Uddannet pædagog
KRAP uddannelse

Peter

Uddannet pædagog

Mette

Uddannet pædagog
KRAP uddannelse

Maria

Uddannet pædagog

Pædagoger fast vågen nat

Der er altid en vågen medarbejder på Dalen om natten. Deres primære opgave er at sikre tilstrækkelig omsorg, tryghed og ro for børn og unge. Den pædagog, der har været på Dalen om natten, er med til at vække børnene om morgenen og få dem godt afsted i deres dagtilbud. Vi har ansat 2 pædagoger, der primært har arbejdstid om natten.

For at børnene og de unge kan opleves sig trygge ved pædagogerne der er der om natten, har de også enkelte arbejdstider udenfor nattetimerne, hvor børn og unge er vågne.

Birthe

Uddannet pædagog
KRAP uddannelse

Signe

Uddannet pædagog

Studerende

Dalen samarbejder med VIA pædagoguddannelsen og kan have en studerende i praktik. De studerende har selvsagt ikke afsluttet den pædagogiske uddannelse. VI tilrettelægger først og fremmest praktikken så børn og unges behov sikres – dernæst med fokus på den studerenes mulighed for læring og udvikling.

Thamir

Pædagogstuderende 3. års

Øvrige pædagogiske funktioner

Udover teampædagoger, natteravne og studerende har vi et antal pædagogiske medarbejdere tilknyttet. Vi bruger aldrig eksterne vikarer – vores børn og unge skal ikke mødes af flere skiftende voksne end højst nødvendigt. De øvrige pædagogiske medarbejdere kan have skiftende timetal og træder til ved sygdom mv. både for teampædagoger og natteravne.

Alle vores ansatte har tilstrækkelig viden og kompetencer til at varetage deres stillinger. Nogle af de øvrige ansatte har en pædagogiske uddannelse, andre har ikke.

Daniel

Kristian

Pædagogstuderende, 3. år

Kasper

Robert

Anja

Øvrige funktioner

Administrativ medarbejder

Camilla

Camilla er ansat i fleksjob 6 timer om ugen. Hun varetager diverse administrative opgaver.

Pedel

Henning

Henning er ansat i fleksjob 12 timer om ugen – han laver en masse forskelligt, det er blandt andet ham, der sørger for at græsset er slået og at vi har egne grøntsager fra drivhuset om sommeren.