Bestyrelse

Fondens bestyrelse er fondens øverste myndighed og består af 3-5 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således, at bestyrelsen til sammen besidder uddannelsesmæssige og/eller erfaringsmæssige kompetencer inden for det socialpædagogiske og/eller psykologiske område, økonomi, erhvervsdrift og/eller ledelse.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Ved bestyrelsesmøder deltager i øvrigt medarbejderrepræsentant og Dalens leder.

Erling Prang

Formand

Birgitte Fisker

Vinni Hoberg

Per Birch

Søren Sejr Boserup