Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Konflikthåndtering

Vi forsøger at have så få konfliktsituationer som muligt. Det gør vi blandt andet ved at forberede børnene godt på deres hverdag.

Vi lytter til den enkeltes behov og stiller krav, som børnene kan honorere.
Når konflikterne opstår, er vi verbalt tydelige. Børnene får ro til at falde ned, og vi hjælper med løsninger.

Nye mønstre

Vi ser fremad og finder sammen med barnet/børnene ud af, hvordan en lignende situation kan undgås en anden gang.
Den pædagogiske indgangsvinkel på Dalen er at have fokus på barnets kognition og handle anerkendende med afsæt i barnets ressourcer.

Svære situationer

I tilfælde hvor det har været nødvendigt at lave fysiske magtanvendelser, indberettes dette til den tilsynsførende kommune og til den anbringende kommunen. I situationer/kriser ud over det sædvanlige konsulterer vi den tilsynsførende fra kommunen for at sikre, at sagerne bliver korrekt håndteret.

Kontakt os på

Tlf.: 87 70 28 00

Leder Katrine Pedersen

Mobil: 23818213

dalen@opholdsstedetdalen.dk​

Opholdsstedet Dalen • Lillemøllevej 16, 8620 Kjellerup - Find vej med Google Maps

Tlf.: 87 70 28 00dalen@opholdsstedetdalen.dk • CVR-nr: 18336642