Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Bearbejdning og specialisering

Et par gange om året holder vi møde med kommunernes tilsynsførende, hvor barnet også er med. Vi lytter, snakker og lægger fremtidsplaner.

Barnets skal inddrages i beslutninger. Det sikrer vi gennem samtaler med kontaktpersonerne.

Forældre inddrages

I det omfang, det vurderes, det er gavnligt for barnet, inddrager og informerer vi forældrene.
Forældrene inviteres til statusmøder og er desuden velkomne i skolen.

Omfanget af kontakten til det familiære netværk aftales med sagsbehandleren.

Statusmøder

Dalen indkalder til statusmøder halvårligt for sagsbehandlerne.

Børnenes tilsynsførende kommer på Dalen to til fire gange om året.

Med skolerne udarbejder vi årsplaner, der sikrer samarbejdet og den vigtige kommunikation.

Supervision med psykolog

Dalen bruger en psykolog til supervision ca. en gang om måneden på et personalemøde.
Silkeborg kommune sender sin tilsynsførende på besøg ca. fire gange årligt.

På Dalen holdes personalemøder med dagsorden en gang om ugen i tre timer. Børn, journalsystemet og udvikling er nogle af de faste punkter. Der er desuden 1½ time til teamsamarbejde.

Kontakt os på

Tlf.: 87 70 28 00

Leder Katrine Pedersen

Mobil: 23818213

dalen@opholdsstedetdalen.dk​

Opholdsstedet Dalen • Lillemøllevej 16, 8620 Kjellerup - Find vej med Google Maps

Tlf.: 87 70 28 00dalen@opholdsstedetdalen.dk • CVR-nr: 18336642