Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Socialpædagogisk opholdssted i Midtjylland /Østjylland

Her hos Dalen - Socialpædagogisk opholdssted, sørger vi for løbende at uddanne vores medarbejdere i KRAP. KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Denne pædagogiske metode har fokus på kognitive behandlingsformer og det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.

På vores Socialpædagogisk opholdssted, har vi i hverdagen et fokus på at udvikle hvert enkelt barns personlige og sociale kompetencer. Vi ved godt at alle børn er forskellige, og derfor er den bedste behandling af hvert barn også forskellig. Vi laver pædagogiske handleplaner, der er specielt tilpasset hvert enkelt barn. Dette er med til at skabe de bedste resultater, og i sidste ende er det med til at forbedre det enkelte barns livskvalitet. Derfor har vi også stor fokus på udslusning og efterværn, så overgangen fra ung til voksen sker på rigtig og forsvarlig vis  

Om KRAP

Eksempler på de redskaber KRAP lægger op til at bruge er social færdighedstræning, kognitiv behandling, visuelle støttesystemer og faste og klare rammer og strukturer.

Vi sørger for løbende at holde samtaler mellem børnene og pædagogen for hele tiden at have en status på udviklingen. Det er meningen at pædagogen skal virke som børnenes rollemodel, så børnene på den måde har et pejlemærke i deres udvikling.

Udvikling af børn på socialpædagogisk opholdssted

Hos Dalen oplever vi at vi med KRAP er med til at udvikle børnene i en positiv retning. De oplever øget selvværd og en større tillid til sig selv. De opnår en bedre indsigt i sig selv såvel som i andre, hvilket gør dem bedre i stand til at indgå et samarbejde med andre mennesker.

Mere info om brugen af KRAP på et Socialpædagogisk opholdssted?

Vil I høre mere om vores socialpædagogiske opholdssted og behandlingsform, kan vi kontaktes på tlf.: 87 80 28 00.

Kontakt os på

Tlf.: 87 70 28 00

Leder Katrine Pedersen

Mobil: 23818213

dalen@opholdsstedetdalen.dk​

Opholdsstedet Dalen • Lillemøllevej 16, 8620 Kjellerup - Find vej med Google Maps

Tlf.: 87 70 28 00dalen@opholdsstedetdalen.dk • CVR-nr: 18336642